1

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate pentru boli hematologice

Ce este pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate este un drept de care pot beneficia, în anumite condiții prevăzute de lege, persoanele diagnosticate cu boli hematologice, care se afla în incapacitatea de a-și continua activitatea, ca urmare a pierderii totale sau a cel puțin jumătate din capacitatea de munca, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, așa cum este ea prevăzută în legea pensiilor. Pentru persoanele diagnosticate cu neoplazii, acordarea pensiei de invaliditate se face indiferent de stagiul de cotizare realizat.

 

Grade de invaliditate si tipuri de pensie

 • Pensie de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;
 • Pensie de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;
 • Pensie de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

 

Stabilirea gradului de invaliditate

Încadrarea într-una din cele trei categorii de pensii de invaliditate se face numai de către un medic expert al asigurărilor sociale, specializat în expertiza medicala a capacității de muncă din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, la cererea celui care vrea să beneficieze de pensia de invaliditate.

Stabilirea gradului de invaliditate se efectuează în urma unei expertize medicale pe baza documentelor solicitate conform legii, de către Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului. Pentru București, cabinetele funcționează la nivelul fiecărui sector. În țară, cabinetele funcționează la nivelul fiecărui oraș- reședință de județ.

 

Acte necesare pentru pensia de invaliditate

Persoana care se află în imposibilitatea de a munci și care solicită o pensie de invaliditate trebuie să depună următoarele acte:

 • cerere;
 • actul de identitate;
 • adeverința de la angajator în care sa fie precizat numărul de zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 de luni și în care să fie menționată data ultimei zile de concediu medical;
 • document care să precizeze motivul invalidității și data instalării acesteia, după caz;
 • documente medicale care să dovedească afecțiunile de care suferă solicitantul și care să conțină rezultatele investigațiilor necesare pentru confirmarea diagnosticului;
 • alte acte specifice situației în care se află solicitantul, dacă acesta le consideră necesare.

 

Cuantumul pensiei de invaliditate

Medicul expert este cel care, prin stabilirea gradului de invaliditate, acordă persoanei solicitante un punctaj, în funcție de afecțiunile și circumstanțele invalidității. Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează înmulțind acest punctaj cu valoarea punctului de pensie, la momentul respectiv.

Pentru stagiul potențial, calculul se face luând în considerare următorul punctaj lunar:

 • gradul I de invaliditate: 0,70 puncte;
 • gradul II: 0,55 puncte;
 • gradul III: 0,35 puncte.

 

Cumulul pensiei

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I, II sau III nu pot cumula valoarea acesteia cu venituri obținute din activitatea profesionala, dar o pot suplimenta cu venituri provenite din activități independente.

 

Indemnizația de însoțitor

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, al cărei cuantum reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii.

 

Revizuirea medicală periodică

Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între 1 an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

 

Reactualizarea pensiei de invaliditate 

Există situații în care pensia de incapacitate de muncă poate sa fie recalculată. Astfel, daca se adaugă noi stagii de cotizare sau daca se modifica gradul de invaliditate, valoarea pensiei poate crește sau scădea. Revizuirea pensiei se poate face la solicitarea beneficiarului sau din oficiu, în cazul în care există diferențe între valoarea pensiei primite de pensionar și valoarea care i s-ar cuveni legal, indiferent daca acestea sunt în plus sau în minus.

Conform legii, pensia de invaliditate poate înceta după:

 • decesul beneficiarului;
 • redobândirea capacitații de muncă;
 • o perioadă de 12 luni în care acesta nu s-a prezentat la revizuirea medicală periodică obligatorie sau la convocarea făcută de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau de Centrele Regionale de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, fără a avea motiv;
 • o perioadă de 12 luni în care beneficiarul nu s-a prezentat la programele de recuperare stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

 

Alte detalii importante

Anumite prevederi legale vin în susținerea persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, iar acestea trebuie cunoscute de asigurați:

 1. Perioada în care persoana beneficiază de pensie pentru incapacitate de muncă se adaugă la vechime;
 2. Pensionarii cu pensie de invaliditate nu se pot pensiona anticipat;
 3. Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicala asupra capacității de muncă, în urma revizuirii medicale;
 4. Persoanele încadrate cu un anume grad de invaliditate au obligația să se prezinte pentru revizuirea medicala la termenul stabilit și să prezinte documentele medicale și rezultatele investigațiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale;
 5. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 6. La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadei asimilate și, după caz, a perioadelor de stagiu de cotizare realizat, conform legii, pe durata pensionării de invaliditate;
 7. Transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limita de vârsta se face din oficiu și se acordă cuantumul cel mai avantajos.

 

Autor: Ștefania Beleaznă

 

Site-uri utile

https://www.cnpp.ro/pensia-de-invaliditate/

Site-urile caselor județene de pensii

Comentariu (1)

 1. Reply
  Elena Simandispune

  Am fost operată de neoplazii pe colon și metastaza ficat în anul 205 am fost pensionat de boală 5 ani mi-o tăiato și trebuie sa muncesc în fabrică de încălțăminte am 60 de ani și 15 ani vechime fără cei 5 pensie de boală nu mai am putere cei de făcut ajutați-mă am și 5 nașteri va multumesc

Postează un comentariu